English EN Vietnamese VI

084 86 084 84

Đăng ký kinh doanh

084 89 084 84

Dịch vụ kế toán

hotro@ketoanqueen.vn

Liên hệ với chúng tôi

Kế toán tổng hợp

Nội dung công việc Dịch vụ kế toán tổng hợp

A. CÔNG VIỆC THỦ TỤC THUẾ

1) Nộp lệ phí môn bài hàng năm cho Công ty;

2) Lập báo cáo tài chính hàng năm theo quy định.

3) Lập báo cáo quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp (T.TNDN) hàng năm.

4) Lập báo cáo quyết toán thuế thu nhập cá nhân (T.TNCN) hàng năm.

5) Lập các báo cáo (T.GTGT, T.TNCN, BC.SDHD) gửi cho cơ quan thuế hàng tháng (hoặc quý) theo quy định của pháp luật.

6) Thông báo cho Khách hàng số tiền thuế phải nộp, thời gian phải nộp.

B. CÔNG VIỆC KẾ TOÁN

1) Soát xét các chứng từ đầu vào, đầu ra cho phù hợp với quy định của pháp luật.

2) Phân loại, sắp xếp, đóng cuốn chứng từ kế toán.

3) Thực hiện hạch toán và ghi sổ kế toán trên phầm mềm kế toán.

4) Lập báo cáo nhập, xuất, tồn hàng tháng.

5) Tính khấu hao tài sản cố định, phân bổ công cụ dụng cụ.

6) Lập và in các loại sổ sách kế toán theo quy định.

7) Xác định kết quả kinh doanh.

C. DỊCH VỤ TÍNH LƯƠNG, BẢO HIỂM

1) Lập và tính lương cho nhân viên hàng tháng;

2) Tính thuế thu nhập cá nhân hàng tháng;

3)Tính toán số tiền BHXH,BHTN,BHYT, KPCD phải nộp;

4) Đăng ký mã số thuế TNCN cho nhân viên;

5) Thực hiện báo tăng/giảm nhân sự với cơ quan có thẩm quyền;

6) Thực hiện các thủ tục bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp cho nhân viên;

7) Thực hiện chốt sổ BHXH cho nhân viên.

D. CÔNG VIỆC TƯ VẤN, GIẢI TRÌNH THUẾ

Tư vấn kế toán, thuế và hóa đơn chứng từ cho Khách hàng trong nội dung và phạm vi công việc thực hiện

>>> Link tham khảo: Bảng giá dịch vụ kế toán trọn gói

Để được Kế toán Queen tư vấn chi tiết về dịch vụ
Quý khách vui lòng liên hệ số điện thoại 084.86.084.84 gặp Huỳnh Hiệp
hoặc gửi email qua địa chỉ hotro@ketoanqueen.vn

error: Content is protected !!